Grafika ze zdjęciem Henryka Jordana, założyciela i pomysłodawcy ogrodów jordanowskich oraz cytat, którego treść zamieszczamy na końcu strony.
Strona główna  /  O nas  /  Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną II Ogrodu Jordanowskiego tworzy zespół doświadczonych i odpowiednio przygotowanych wychowawców, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. W codziennej pracy stwarzają wychowankom odpowiednie warunki do nauki, rozwoju uzdolnień, zainteresowań, sprawności fizycznej, a także pozostają do dyspozycji dla wszystkich użytkowników Ogrodu.

Wychowawcy - zajęcia dydaktyczne i terapia pedagogiczna

Beata Jakoniuk
Robert Samot
Małgorzata Telakowska
Jadwiga Wojtyra

Wychowawcy - zajęcia językowe

Maria Klebanowska
Krzysztof Korzempa

Wychowawcy - zajęcia sportowe

Michał Gruszka
Mikołaj Grzybowski
Krzysztof Korzempa
Robert Lenarczyk
Magdalena Malewska
Paweł Misztalski