Grafika ze zdjęciem Henryka Jordana, założyciela i pomysłodawcy ogrodów jordanowskich oraz cytat, którego treść zamieszczamy na końcu strony.
Strona główna  /  O nas  /  Kadra pedagogiczna  /  Monika Mazurkiewicz-Jenczyk

Monika Mazurkiewicz-Jenczyk

Monika Mazurkiewicz- Jenczyk- ukończyła studia o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z animacją sportu i rekreacji. Jest absolwentką kierunku Edukacja wczesnoszkolna dla dzieci od 3 do 9 roku życia z terapią pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.  Swoje kompetencje pedagogiczne rozwijała w zakresie oligofrenopedagogiki oraz bibliotekoznawstwa.

Zajęcia, prowadzone przez Panią Monikę: Świetlica Przedszkolaka