Grafika ze zdjęciem Henryka Jordana, założyciela i pomysłodawcy ogrodów jordanowskich oraz cytat, którego treść zamieszczamy na końcu strony.

Władze

Władze

Dyrektorem placówki II Ogrodu Jordanowskiego jest Małgorzata Burdziłowska.

e-mail: tel.: 22 844 01 58 / 797 319 392