Grafika ze zdjęciem Henryka Jordana, założyciela i pomysłodawcy ogrodów jordanowskich oraz cytat, którego treść zamieszczamy na końcu strony.
Strona główna  /  O nas  /  Biuletyn Informacji Publicznej  /  Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

II Ogród Jordanowski jest utrzymywany ze środków organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Mokotów.
Placówka jest jednostką budżetową, finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawę.
Od 1997 roku II Ogród Jordanowski dysponuje nieruchomością zlokalizowaną przy ul. A. E. Odyńca 6, a po likwidacja XIII Ogrodu Jordanowskiego w roku 2013, także nieruchomością przy ul. J. Bytnara „Rudego” 15a. Obie nieruchomości (budynki wraz z przynależącymi terenami rekreacyjno-sportowymi) przeznaczone są na cele społeczne i stanowią własność Miasta Stołecznego Warszawy.