Na zdjęciu widoczny jest żółty budynek placówki II Ogrodu Jordanowskiego na ul. J. Bytnara Rudego 15a
Strona główna  /  O nas  /  Kadra pedagogiczna  /  Monika Mazurkiewicz- Jenczyk

Monika Mazurkiewicz- Jenczyk

Monika Mazurkiewicz- Jenczyk - ukończyła studia o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z animacją sportu i rekreacji. Jest absolwentką kierunku Edukacja wczesnoszkolna dla dzieci od 3 do 9 roku życia z terapią pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.  Swoje kompetencje pedagogiczne rozwijała w zakresie oligofrenopedagogiki oraz bibliotekoznawstwa.