Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  Kadra  /  Maria Klebanowska

Maria Klebanowska

Maria Klebanowska

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego z 18 letnim doświadczeniem zawodowym w nauczaniu dzieci, młodzieży i dorosłych w sektorze publicznym (Szkoły Podstawowe) i prywatnym (Szkoły Językowe) oraz w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2007-2008 praca w międzynarodowym środowisku edukacyjnym w szkole podstawowej CayleyPrimary School w Londynie jako nauczyciel wspomagający rozwój dziecka. Trzyletnie doświadczenie w skutecznym przygotowywaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W mokotowskich szkołach prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z klas IV-VI oraz powtórkę z angielskiego przed egzaminem ósmoklasisty.

 

Język angielski dla dzieci starszych

  •   rozwijanie komunikacji w typowych sytuacjach życia codziennego,
  •   poszerzenie zasobu praktycznego słownictwa,
  •   pomoc w nauce i wyjaśnienie zagadnień gramatycznych niezbędnych do skutecznej komunikacji,
  •   rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem,
  •   poznanie nowych strategii uczenia się i zapamiętywania,
  •   pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Powtórka z angielskiego przed egzaminem ósmoklasisty

  •   ćwiczenie sprawdzonych technik rozwiazywania zadań testowych, co gwarantuje mniejszy stres i obycie dziecka z sytuacja egzaminacyjną,
  •   wyćwiczenie poznanych zagadnień gramatycznych oraz zaznajomienie się z nowymi wymaganymi na egzaminie ósmoklasisty,
  •   utrwalenie i zwiększenie zasobu słownictwa we wszystkich 14 obszarach wymaganych na egzaminie,
  •   poszerzenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia z kontekstu pomoże uniknąć „pułapek” egzaminacyjnych.

Zajęcia, prowadzone przez Panią Marię: Język angielski w mokotowskich szkołach, Język polski dla obcokrajowcówZajęcia twórze z elementami teatru