Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  Kadra  /  Katarzyna Radomska

Katarzyna Radomska

Katarzyna Radomska-wychowawca/nauczyciel dyplomowany

Licencjat - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Magister -  pedagogika, studia podyplomowe - sztuka, zarządzanie oświatą,
Staż pracy pedagogicznej - 22 lata. 
Zadania zawodowe - edukacja kulturalna, wychowanie do sztuki i przez sztukę, stałe formy zajęciowe zorientowane na kreatywność i ekspresję twórczą.
 
Zajęcia, prowadzone przez Panią Katarzynę: Trening kreatywności z elementami arteterapii, Warsztaty manualne