Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.
Strona główna  /  REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja 2023/24

REKRUTACJA 2023/2024

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

→ Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się w systemie rekrutacji do placówek pozaszkolnychSYSTEM REKRUTACYJNY 
→ Warunkiem potwierdzenia przez placówkę danych w systemie jest dostarczenie podpisanej deklaracji.
→ Zapraszamy z wydrukowanymi podaniami, niezależnie od miejsca, w którym będą odbywać się zajęcia, do dowolnej siedziby II Ogrodu Jordanowskiego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

• II Ogród Jordanowski, ul. Odyńca 6  
 

• II Ogród Jordanowski, ul. Bytnara 15a