Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.

Terapia ręki

Terapia ręki

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Beata Jakoniuk

Wiek: 6-9 lat

Cele zajęć:

Zajęcia z terapii ręki mają na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Służą do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, pomagają przezwyciężać kłopoty i niechęć do pisania wzmacniając dzieci w podjęciu obowiązku szkolnego.

CELE TERAPII RĘKI:

• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

• wzmacnianie koncentracji uwagi.

• wspomaganie precyzyjnych ruchów rak.

• poprawę umiejętności chwytu.

• podniesienie umiejętności manualnych.

Terminy zajęć: 

Wtorek

14:30-15:15 (grupa klas 0)

15:30-16:15 (grupa klas I SP)

Środa

15:30-16:15 (grupa klas II SP)

16:30-17:15 (grupa klas III SP)