Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.

Plastyka

Plastyka

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Zofia Nowak

Wiek: 6-11 lat

Cele zajęć:

Zajęcia plastyczne budują zainteresowanie plastyką i sztuką. Uwrażliwiają dzieci na piękno różnorodnych zjawisk, wspomagają i ukierunkowują dzieci tak, aby ich wrodzony talent i pasja się rozwijał. Zajęcia wyzwalają kreatywną postawę i rozwijają umiejętności plastyczne.

Metody i formy stosowane na zajęciach:

• malowanie farbami, kredkami świecowymi, węglem, tuszem

• lepienie z masy solnej, papierowej, gliny, plasteliny

• wycinanki, wydzieranki, wyklejanki

• stemple, odbijanie, kalkowanie

• konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form origami

Terminy zajęć: 

Wtorek – 16:00-17:00

Środa – 15:30-16:30