Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.
Strona główna  /  W Ogrodzie  /  Zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży  /  Piłka nożna dla początkujących (6-7 lat)

Piłka nożna dla początkujących (6-7 lat)

Piłka nożna dla początkujących (6-7 lat)

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Paweł Misztalski

Wiek: 6-7 lat

Cele zajęć:

1. Wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości).

2. Wielostronne przygotowanie techniczne związane z nauczaniem i doskonaleniem umiejętności ruchowych niezbędnych do skutecznego zachowania się w walce sportowej.

3. Przygotowanie taktyczne rozumiane jako nauczanie i doskonalenie metod

skutecznego prowadzenia walki sportowej.

4. Nabywanie umiejętności regulowania stanów emocjonalnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Dostarczenie motywów uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez

samokontrolę i samoocenę zawodników.

2. Stworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.

3. Przygotowanie organizmu do wysiłku poprzez prawidłową rozgrzewkę.

4. Opanowanie terminologii i podstawowych przepisów piłki nożnej w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych.

5. Stosowanie w codziennej praktyce zasad fair-play.

6. Stworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów.

7. Rozwijanie współpracy i integracji w grupie.

8. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów bhp w czasie zajęć

Terminy zajęć: 

zajęcia odbywają się w SP 85

Wtorek

16:00-16:45 (grupa I)

17:00-17:45 (grupa II)