Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.

Judo

Judo

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Michał Gruszka

Wiek: 6-12 lat

Cele zajęć:

• rozwijanie sprawności fizycznej

• rozwijanie koncentracji i kształtowanie charakteru

• rozwijanie wytrwałość, pewność siebie, wiary we własne możliwości

• opanowanie umiejętności współdziałania w zespole i zachowania się w toku współzawodnictwa

• kształtowanie spostrzegawczości i orientacji

• uczenie pokonywania przeszkód emocjonalnych i osiągania wyznaczonego celu

• opanowanie umiejętności bezpiecznego upadania oraz podstawowych technik Judo

• doskonalenie zwinności i zręczności

• kształtowanie koordynacji nerwowo-ruchowej

• poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie

Zajęcia obejmują:

• ćwiczenia biegowe, akrobatyczne

• ćwiczenia biegowe wzmacniające, rozgrzewające

• ćwiczenia pamięciowe

• ćwiczenia siłowe wzmacniające podstawowe partie mięśniowe

• ćwiczenia gimnastyczne, akrobatyczne czyli nauka przewrotów, przewrotów do rozkroku, padów, przerzutu bokiem czyli gwiazdy i innych pomocniczych ćwiczeń gimnastycznych

• naukę elementów Judo: ukłonów, rzutów, padów, trzymań

Terminy zajęć:

Poniedziałek

15:00-15:45 (grupa I)

16:00:16:45 (grupa II)

17:00-17:45 (grupa III)

Piątek

15:00-15:45 (grupa IV)

16:00-16:45 (grupa V)

17:00-17:45 (grupa VI)