Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.

Gimnastyka mózgu

Gimnastyka mózgu

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Małgorzata Telakowska

Wiek: 7-11 lat

Cele zajęć:

• poprawa koncentracji uwagi i spostrzegania

• rozwój myślenia twórczego i kreatywności

• nauka współpracy w grupie

• wychodzenie poza schematy

• trenowanie pamięci

W ramach zajęć będą realizowane:

• ćwiczenia pamięci

• ćwiczenia myślenia (dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie, rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, transformowanie)

• ćwiczenia koncentracji uwagi

• ćwiczenia mowy

• elementy treningu twórczości

• ćwiczenia spostrzegania

• ćwiczenia słowne, zagadki, rebusy

• gry i zabawy edukacyjne

Terminy zajęć:

Piątek – 15:00-16:00