Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.

Elementy samoobrony

Elementy samoobrony

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Mikołaj Grzybowski

Wiek: 10-14 lat

Cele zajęć:

Cele zajęć:

• nabycie umiejętności unikania zagrożeń i skutecznego im przeciwdziałania

• nauka procedur bezpieczeństwa opartych na koncentracji i dyscyplinie

• kształtowanie podejmowania szybkich i skutecznych decyzji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia człowieka

Terminy zajęć:

Środa – 16:00-17:00