Terapia ręki

Cele zajęć:

  • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Wzmacnianie koncentracji uwagi.
  • Wspomaganie precyzyjnych ruchów rak.
  • Poprawę umiejętności chwytu.
  • Podniesienie umiejętności manualnych.
  • Usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.
  • Osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

6- 9 lat

Prowadząca

Beata Jakoniuk