Tenis Stołowy - nauka gry

Cele zajęć:

 • Nauka prawidłowego trzymania rakietki i unoszenia piłeczki na rakietce
 • Nauka podbijania piłeczki
  • forhendem,
  • bekhendem,
  • łączenie podbijania stroną forhendową i bekhendową w miejscu i wruchu;
 • Nauka odbijania piłeczki od ściany.
 • Nauka podstawowych uderzeń
  • przebicie, półwolej;
  • nauka podania piłki;
  • doskonalenie podania i odbioru piłki
 • Doskonalenie podstawowych uderzeń
  • podanie,
  • półwolej,
  • przystawka.
 • Doskonalenie opanowanych umiejętności w trakcie gry na punkty
 • Gry kontrolne

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

6- 16 lat

Prowadzący

Paweł Misztalski