Teatr

Cele zajęć:

  • nazywania emocji,
  • rozbudzenia pasji teatralnej,
  • twórczego myślenia,
  • ćwiczenia dykcji,
  • praca nad mową,
  • zapoznanie się z materią teatralną (kontakt z tekstem),
  • stymulacja pamięci.

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

6- 17 lat

Prowadzący

Robert Samot