Powtórka z lektur

Cele zajęć:

  • pomoc w przygotowaniu do egzaminów(gimnazjalny, maturalny, inny)
  • Ćwiczenie umiejętności pisania wypracowań,
  • budowanie wypowiedzi ustnej,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

9-14 lat

17- 19 lat