Pomoc w nauce, reedukacja

Cele zajęć:

  • pomoc przy odrabianiu bieżących lekcji z języka polskiego oraz utrwalanie wiedzy gramatycznej, językowej i literackiej,
  • ćwiczenia w redagowaniu wypowiedzi pisemnych,
  • ćwiczenia ortograficzne oparte na metodach terapii pedagogicznej,
  • rozwijające gry i zabawy edukacyjne.
  • można również uzyskać pomoc w nauce z innych przedmiotów szkolnych.

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

8- 13 lat

Prowadząca

Bożena Paszczyk