Plastyka

Cele zajęć:

  • malowanie farbami, kredkami świecowymi, węglem, tuszem
  • lepienie z masy solnej, papierowej, gliny, plasteliny
  • wycinanki, wydzieranki, wyklejanki
  • stemple, odbijanie, kalkowanie
  • konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form origami
  • Zajęcia plastyczne budują zainteresowanie plastyką i sztuką.
  • Uwrażliwiają dzieci na piękno różnorodnych zjawisk, wspomagają i ukierunkowują dzieci tak, aby ich wrodzony talent i pasja się rozwijał.
  • Zajęcia wyzwalają kreatywną postawę i rozwijają umiejętności plastyczne.

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

6- 10 lat

Prowadząca

Zofia Nowak