Gimnastyka mózgu

Cele zajęć:

 • poprawa koncentracji uwagi i spostrzegania,
 • rozwój myślenia twórczego i kreatywności,
 • nauka współpracy w grupie,
 • wychodzenie poza schematy,
 • trenowanie pamięci.
 • ćwiczenia pamięci,
 • ćwiczenia myślenia (dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie, rozumowanie dedukcyjne,
 • rozumowanie indukcyjne, metaforyzowanie, transformowanie),
 • ćwiczenia koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia mowy,
 • elementy treningu twórczości,
 • ćwiczenia spostrzegania,
 • ćwiczenia słowne, zagadki, rebusy,
 • gry i zabawy edukacyjne.

Wiek wychowanków / uczestników zajęć

7- 13 lat

Prowadząca

Bożena Paszczyk