Znajdujesz się w: 
O nas » Misja
Misja

Reaktywowany w 1996 roku w celu stworzenia interesującej oferty spędzania czasu wolnego przez mokotowskie dzieci i młodzież.

II Ogród Jordanowski pragnie poprzez bogatą i różnorodną formę zajęć przyciągnąć jak największą rzeszę wychowanków.

Dążąc do ukształtowania w dzieciach i młodzieży nawyku czynnego i aktywnego wypoczynku kładzie największy nacisk na   organizację  zajęć sportowych i rekreacyjnych. Gwarantuje dzieciom różne formy zabawy, rozrywki, wypoczynku, dając również możliwość rozwoju zainteresowań i zdolności, kontaktów z rówieśnikami. Wspomaga i wspiera w procesie wychowawczym  rodziców wychowanków, prowadząc działalność zgodną z ich wolą i oczekiwaniami.

Ogród oferuje atrakcyjny i bezpieczny pobyt dzieciom i młodzieży na swoim dwuhektarowym terenie.

Zmierza do uatrakcyjnienia oferty swojej działalności, urozmaicenia wyposażenia placówki, wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie placówki, służenia pomocą wykwalifikowanej i systematycznie doskonalącej się kadry pedagogicznej, szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.