Znajdujesz się w: 
O nas » Wizja
Wizja

II OGRÓD JORDANOWSKI miejsce atrakcyjne, kuszące estetyką, wyposażeniem, bogatą, ciekawą i różnorodną ofertą zajęć. Placówka przyjazna dzieciom i młodzieży. Bezpieczne i przyjemne miejsce spędzania czasu wolnego.

Placówka z wykwalifikowaną, nieustająco podnoszącą swoje kwalifikacje
zdobywającą kolejne stopnie awansu zawodowego - w celu podnoszenia efektywności działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych - kadrą pedagogiczną -  „dobrymi wychowawcami" oraz profesjonalnymi pracownikami administracji i obsługi.
Placówka świadcząca usługi o wysokiej jakości wyrażonej zainteresowaniem
i wysoką frekwencją, popytem przewyższającym podaż oferowany usług,
w szczególności w ofercie feryjnej, uczestnictwem w zajęciach i imprezach
osób dorosłych - byłych wychowanków placówki.

II OGRÓD JORDANOWSKI  miejsce aktywnego i czynnego wypoczynku, wszechstronnego rozwoju wychowanka w sferze intelektualnej, duchowej, społecznej i fizycznej, wyrównywania szans, uaktywnienia potencjału twórczego, rozwijania zdolności,
inspirowania i pomagania wychowankowi w poszukiwaniu tego, co dobre
dla jego rozwoju i doskonalenia osobowego.
Ośrodek  edukacji kulturalnej i rekreacyjnej, działalności artystycznej, sportowej, turystycznej istniejący z myślą o dzieciach i młodzieży.

II OGRÓD JORDANOWSKI SŁUŻY: wychowankom w każdym wieku, rodzicom oraz użytkownikom terenu rekreacyjnego. Nasi wychowankowie są zadowoleni i zainteresowani ofertą oraz zaangażowani poprzez aktywne współuczestniczenie w życiu placówki.