Znajdujesz się w: 
Koło Przedszkolaka

 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

- „KOŁO PRZEDSZKOLAKA"

Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia zapewniają dzieciom optymalne i bezpieczne warunki rozwoju poprzez naukę, zabawę, rekreację i pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dydaktyczne umożliwiają rozwój mowy, myślenia, pojęć matematycznych, wrażliwości plastycznej i muzycznej. Maluchy uczą się samodzielności, czynności samoobsługowych, współpracy z grupą rówieśniczą oraz zdolności interpersonalnych. Dzieci przygotowują imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Zakończenie roku szkolnego) uczestniczą w spotkaniu wigilijnym, balu karnawałowym oraz koncertach i spotkaniach edukacyjnych, a także w całodziennej wycieczce autokarowej. Niewielka ilość uczestników ( 16 osób), kameralna i rodzinna atmosfera, brak leżakowania i obiadów oraz tylko kilkugodzinny pobyt w placówce sprzyjają szybkiej aklimatyzacji dziecka w grupie.

Informacja

 

Koło Przedszkolaka funkcjonuje w godz. 8:00 - 14:00

od poniedziałku do piątku