Na fotografii widoczne są dzieci na terenie II Ogrodu Jordanowskiego w lokalizacji Odyńca 6. Mają założone czerwone rękawiczki ogrodowe i wykonują gest machania ręką.

Język polski do matury

Język polski do matury

Oferta obowiązuje w roku szkolnym: 2022/2023

Wychowawca prowadzący zajęcia: Małgorzata Telakowska

Wiek: 15-19 lat

Cele zajęć:

  • pomoc w przygotowaniu do egzaminów, konkursów, olimpiad
  • ćwiczenie umiejętności pisania wypracowań
  • budowanie wypowiedzi ustnej
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  • przygotowanie do nowej matury ( od roku 2023)

Terminy zajęć: 

Środa – 16:00-17:00