Znajdujesz się w: 
Rekrutacja na zajęcia

UWAGA  - TRWA REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

TU: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 zapisz dziecko i wydrukuj wniosek.

Wniosek podpisany (bez załączników!) złóż do sekretariatu II OJ ul. Odyńca 6 lub ul. Janka Bytnara 15A.


Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym  w godzinach 8:00 - 19:00)

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/