Znajdujesz się w: 
Rekrutacja na zajęcia

UWAGA  - ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2019/20

TU: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 zapisz dziecko i wydrukuj deklarację lub wniosek.Rekrutacja uzupełniająca

 

od 26 czerwca do 21 sierpnia

Aktualizacja terminów badania uzdolnień kierunkowych przed

rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej

od 22 sierpnia godzina 12.00 do 26 sierpnia godzina 18.00

dla kandydatów do godziny 16.00

Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w

systemie

od 27 sierpnia do 28 sierpnia

Organizacja badania uzdolnień kierunkowych
Wprowadzanie wyników do systemu

29 sierpnia godzina 9.00

Zamknięcie etapu wprowadzania wyników badania

uzdolnień kierunkowych

29 sierpnia godzina 9.00 - 12.00

Przydział

29 sierpnia godzina 12.00 - 15.00

Możliwość pobrania list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 sierpnia godzina 17.00

Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 29 sierpnia godzina 17.00 do 30 sierpnia godzina 14.00

Koordynacja potwierdzania woli przez kandydatów zakwalifikowanych

30 sierpnia godzina 14.00 - 16.00

Możliwość pobrania list przyjętych i nieprzyjętych
Pobranie raportu

30 sierpnia
godzina 16.00

Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych

31 sierpnia godzina 16.00

Publikacja wolnych miejsc

od 2 września od godz. 9.00

Rozpakowanie pudełek

Rekrutacja na wolne miejsca

od  2 września godzina 12.00

Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie
Systemetyczne wprowadzanie do systemu informacji o rezygnacjach
Bieżąca aktualizacja liczby wolnych miejsc
Zmiany limitów miejsc

od  2 września godzina 12.00

Możliwość wprowadzania frekwencji

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym  w godzinach 8:00 - 19:00)

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/