Znajdujesz się w: 
Rekrutacja na zajęcia

UWAGA  -  22 SIERPNIA ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TU: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

 zapisz dziecko i wydrukuj deklarację lub wniosek.Rekrutacja uzupełniająca

od 22 sierpnia (godzina 12) do 26 sierpnia (godzina 16)
Przyjmowanie wniosków od kandydatów
29 sierpnia (godzina 17)
Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 
od 29 sierpnia (godzina 17) do 30 sierpnia (godzina 14)
Potwierdzanie woli przez kandydatów zakwalifikowanych
 
30 sierpnia (godzina 16)
Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych
 
31 sierpnia (godzina 16)
Publikacja wolnych miejsc
 
                             Rekrutacja na wolne miejsca
 
od 2 września (godzina 12)
Przyjmowanie wniosków od kandydatów
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym  w godzinach 8:00 - 19:00)

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/