Znajdujesz się w: 
Rekrutacja na zajęcia

Przypominamy, iż trwa rekrutacja na zajęcia w naszej placówce,  wspomagana systemem rekrutacyjnym.          
    Zapraszamy do logowania się do systemu od dnia 01.09.2017r., pod adresem:
    warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl celem naboru do naszej placówki na wolne miejsca.

 

Ważne informacje

Uwaga zmiana dotycząca rekrutacji na wszystkie stałe zajęcia - szczegóły w zakładce rekrutacja na zajęcia lub poniżej w linku

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-21:00 (w okresie jesienno-zimowym do zapadnięcia zmroku)

Teren dozorowany przez agencję ochrony.

 

Teren i placówka jest monitorowana

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/