Znajdujesz się w: 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Przedmiot zamówienia: Ochrona mienia na terenie II Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Odyńca 6 oraz przy ul. Janka Bytnara "Rudego" 15A w Warszawie w okresie 01.01.2018r. - 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do OIWZ

Załącznik nr 1 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 3 do oferty

Załącznik nr 4 do oferty

 WYJAŚNIENIE TREŚCI OPISU ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  ZESTAWIENIE OFERT

 

Ważne informacje

Uwaga zmiana dotycząca rekrutacji na wszystkie stałe zajęcia - szczegóły w zakładce rekrutacja na zajęcia lub poniżej w linku

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-21:00 (w okresie jesienno-zimowym do zapadnięcia zmroku)

Teren dozorowany przez agencję ochrony.

 

Teren i placówka jest monitorowana

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/