Znajdujesz się w: 
Oferta zajęć » Zielono mi...

Zielono mi...

Cel zajęć:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno,
- poszerzanie wiadomości z zakresu przyrody,
- poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu,
- utrwalanie nawyków ukierunkowanych na właściwe korzystanie ze środowiska,
- prezentowanie kultury spędzania czasu wolnego poprzez kontakt z przyrodą,

Metody realizacji zajęć:
- rozmowy indywidualne i grupowe,
- prace plastyczne,
- praktyczna uprawa roślin- sadzenie i pielęgnacja,
- prezentacje multimedialne,
- doświadczenia i eksperymenty,
- gry, rebusy, zagadki i quizy przyrodnicze,
- spacery, wycieczki, gry terenowe. 

Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

  • siedmiolatki (2011)
  • ośmiolatki (2010)
  • dziewięciolatki (2009)
Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej:
  • Typ grupy rekrutacyjnej: Dziewczęta i chłopcy
  • Typ zajęć: Zajęcia przyrodnicze i ekologiczne
  • Poziom: początkujący
  • Nauczyciel prowadzący zajęcia: Kamila Kozłowska
  • Termin zajęć: PIĄTEK 15.45-17.00
  • ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W II OJ  PRZY UL. ODYŃCA 6

 

Teren placówki otwarty jest przez cały tydzień w godzinach 8:00-22:00 (w okresie jesienno-zimowym do zmroku.

Teren dozorowany jest przez firmę ochroniarską.

Obiekt monitorowany.

Informujemy o możliwości kontaktu z Placówką za pośrednictwem ePUAP  https://epuap.gov.pl/