Znajdujesz się w: 
Oferta zajęć » ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne buduję zainteresowanie plastyką i sztuką. Uwrażliwiają dzieci na piękno różnorodnych zjawisk, wspomagają i ukierunkowują dzieci tak, aby ich wrodzony talent i pasja się rozwijał. Zajęcia wyzwalają kreatywną postawę i rozwijają umiejętności plastyczne.

Metody i formy stosowane na zajęciach:

  • malowanie farbami, kredkami świecowymi, węglem, tuszem,
  • lepienie z masy solnej, papierowej, gliny, plasteliny,
  • wycinanki, wydzieranki, wyklejanki,
  • stemple, odbijanie, kalkowanie,
  • konstruowanie pół przestrzennych i przestrzennych form,
  • origami.

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZAPRASZAM NA ZAJĘCIA:

PONIEDZIAŁEK GODZ. 15:03 - 16:30 

                         GODZ. 17:00 - 18:00 

PROWADZĄCA: ZOFIA NOWAK

Zajęcia odbywają się II OJ ul. Odyńca 6.