Znajdujesz się w: 
Celem zajęć teatralnych jest:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się przy jednoczesnym niwelowaniu wad wymowy, nauka właściwej dykcji, modulacji głosem
 • wyzwalanie postaw kreatywnych wśród wychowanków,
 • wyposażenie wychowanków w umiejętności, które umożliwiają im amatorską działalność teatralną 

 

 

Realizowane metody i formy zajęć to:

 • ćwiczenia i zabawy rozwijające wrażliwość zmysłów, 
 • ćwiczenia w wytwarzaniu dźwięków,
 • zabawy logopedyczne,
 • wymowa sceniczna,
 • scenki, sytuacje i przedstawienia improwizowane,
 • ćwiczenia wykorzystujące muzykę,
 • ćwiczenia dramowe,
 • scenki pantomimiczne,
 • ćwiczenia ruchu scenicznego,
 • cechy dobrej recytacji,
 • gry i zabawy integrujące, taneczne,rozluźniające.

Uczestnicy zajęć organizują liczne występy okolicznościowe , biorą udział w zabawach integracyjnych i relaksacyjnych oraz występach i imprezach zewnętrznych.

 

 

ZAPRASZAM  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SOBOTY

12:00-12:45

PROWADZĄCA: Maria Klebanowska

Zajęcia odbywają się II OJ ul. Odyńca 6