Na zdjęciu uwieczniona jest część sali gimnastycznej w II Ogrodzie Jordanowskim w lokalizacji ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Znajdują się na nim materace do ćwiczeń, "hula-hop", piłki do ćwiczeń, drabinki itp.
Strona główna  /  Oferta zajęć  /  Rekrutacja na zajęcia

Rekrutacja na zajęcia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży objęte są coroczną elektroniczną rekrutacją. Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisów znajdują się pod adresem https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Rekrutacji elektronicznej nie podlegają zajęcia:
- świetlicowe
- opiekuńcze dla maluszków
- sportowo- rekreacyjne
- adresowane do grup szkolnych
- okresowe (ferie zimowe i letnie)
- okazjonalne


  HARMONOGRAM REKRUTACJI PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

od  1 września godzina 12.00 

 -

Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie
Systemetyczne wprowadzanie do systemu informacji o rezygnacjach
Bieżąca aktualizacja liczby wolnych miejsc
Zmiany limitów miejsc     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O PRZYJĘCIU NA ZAJĘCIA DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ ZŁOŻENIA LUB WPŁYNIĘCIA (DATA) DEKLARACJI KONTYNUACJI LUB WNIOSKU  O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA      W PLACÓWCE.
2. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI KANDYDATÓW W STOSUNKU DO ILOŚCI MIEJSC BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ KRYTERIA USTAWOWE (art.131 Prawo                  oświatowe): WIELODZIETNOŚĆ RODZINY, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, SAMOTNE WYCHOWANIE KANDYDATA, OBJĘCIE KANDYDATA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ itp.
3. DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA NIE DOŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH OŚWIACZEŃ LUB DOKUMENTÓW (WYJĄTEK: SPEŁNIENIE KRYTERIUM, O KTÓRYM              MOWA W PKT 2).