Znajdujesz się w: 
Oferta zajęć » "TERAPIA RĘKI"
"TERAPIA RĘKI"

Terapia pedagogiczna jest podstawową formą pomocy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, a także dzieci z tak zwanej grupy ryzyka dysleksji w przypadkach gdy dziecko nie radzi sobie z ortografią, źle czyta, przekręca litery, jego pismo jest nieczytelne. Terapia stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczenie niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.


 

Terapia ręki ma na celu:

 • usprawnianie precyzji ruchów rąk, tzw. małej motoryki,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawę koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • przekroczenie linii środkowej ciała.

Metody i formy stosowane na zajęciach to:

 • ćwiczenia rozluźniające  napięcie mięśniowe,
 • ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy,
 • ćwiczenia usprawniające palce u rąk,
 • ćwiczenia na materiale obrazkowym, geometrycznym,
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • różnicowanie dźwięków z układów akustycznych,
 • słuchowa analiza i synteza zdań,
 • podział wyrazu na sylaby,
 • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach,
 • ćwiczenia na materiale literowym, sylabowym, wyrazowym, zdaniowym,
 • matematyka.

Terapia ręki poprawia osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach dnia codziennego oraz uczy cierpliwości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

 

 

ZAPRASZAM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PIĄTKI

15:30-16:15

16:30-17:15

PROWADZĄCA: BEATA JAKONIUK

Zajęcia odbywają się II OJ ul. Odyńca 6

 

Dzieci zapisane na zajęcia  które 3 x nie będą uczestniczyć w zajęciach bez poinformowania prowadzącego o powodach nieobecności - zostaną automatycznie skreślone z listy uczestników. Wówczas to miejsce na zajęciach zajmuje dziecko z listy rezerwowej.