Znajdujesz się w: 
Oferta zajęć » "POMOC W NAUCE, REEDUKACJA"
Pomoc w nauce i zajęcia reedukacyjne mają na celu:

 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji szkolnych,
 • wyrównywanie zaległości w nauce,
 • przygotowywanie do sprawdzianu szóstoklasisty, gimnazjalisty i egzaminu maturalnego,
 • eliminowanie deficytów rozwojowych i dysfunkcji poprzez ćwiczenia reedukacyjne,
 • rozwijanie pamięci i logicznego myślenia,
 • rozwijanie samodzielności i pewności siebie w rozwiązywaniu różnych problemów i decyzyjności,
 • rozwijanie wiedzy i zainteresowań u dzieci,
 • integrowanie dzieci z różnych mokotowskich szkół w jedno środowisko II OJ.


Formy i metody realizowane na zajęciach:

 • ćwiczenia w czytaniu, redagowaniu wypowiedzi pisemnych,
 • ćwiczenia doskonalące analizę, syntezę wzrokową i słuchową, lateralizacje, słuch fonematyczny,
 • ćwiczenia motoryki ręki,
 • zabawy i gry edukacyjne,
 • kształtowanie umiejętności pięknego wypowiadania się i rozwijania słownictwa,
 • zabawy słowne.

 

ZAPRASZAM  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ŚRODY

15:00-16:15

PROWADZĄCA: Bożena Paszczyk

Zajęcia odbywają się II OJ ul. Bytnara 15A.