Znajdujesz się w: 
Oferta zajęć

Zajęcia organizowane w  naszej placówce - na Odyńca i na Bytnara  można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

  • zajęcia świetlicowe o charakterze opiekuńczo-wychowawczym,

 

ŚWIETLICA DLA DZIECI SZKOLNYCH

ŚWIETLICA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - Koło Przedszkolaka

  • zajęcia rekreacyjno-sportowe,

JUDO

GIMNASTYKA DLA MAM Z DZIEĆMI

BILARD - NAUKA GRY

TENIS STOŁOWY -NAUKA GRY

ELEMENTY AKROBATYKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z EL.INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

PIŁKA NOŻNA - NAUKA GRY

SAMOOBRONA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • zajęcia dydaktyczne

"POMOC W NAUCE, REEDUKACJA"

"TERAPIA RĘKI"

PLASTYKA

WARSZTATY MANUALNE

"GIMNASTYKA MÓZGU" 

TEATRZYK "BAJKA"

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI

"GDZIE MIESZKA MUZYKA"

POWTÓRKA Z LEKTUR

ZAJĘCIA WARSZTATOWE "JAK DOBRZE BYĆ RAZEM"

 

 oraz INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PEDAGOGIEM 

 

  • inne zajęcia okazjonalne:

FESTYNY PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ II OJ

TURNIEJE SPORTOWE O PUCHAR DYREKTORA II OJ

ZABAWY KARNAWAŁOWE I ANDRZEJKOWE

FESTYNY "WAKACYJNE"  NA NASZYM TERENIE

SPOTKANIA OGRODÓW JORDANOWSKICH 

 

 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie II Ogrodu Jordanowskiego  jest statut opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek  oświatowo-wychowawczych oraz plany i programy wewnętrzne placówki.

Głównym celem pracy Ogrodu  jest organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia rekreacyjne i sportowe umożliwiające podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie i  rozwijanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, a także zajęcia świetlicowe, rozwijające zdolności i zainteresowania, pogłębiające i rozszerzające wiedzę dzieci i młodzieży.

W zajęciach uczestniczą głównie dzieci i młodzież szkolna, dzieci w wieku przedszkolnym, a także rodzice wraz z małymi dziećmi