Znajdujesz się w: 
Oferta zajęć

Zajęcia organizowane w  naszej placówce - na Odyńca i na Bytnara  można podzielić na cztery zasadnicze grupy:

  • zajęcia świetlicowe o charakterze opiekuńczo-wychowawczym,

 

ŚWIETLICA DLA DZIECI SZKOLNYCH

ŚWIETLICA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH - Koło Przedszkolaka

  • zajęcia rekreacyjno-sportowe,

JUDO

BILARD - NAUKA GRY

TENIS STOŁOWY -NAUKA GRY

ELEMENTY AKROBATYKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z EL.INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

PIŁKA NOŻNA - NAUKA GRY

SAMOOBRONA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • zajęcia dydaktyczne

"POMOC W NAUCE, REEDUKACJA"

"TERAPIA RĘKI"

PLASTYKA

WARSZTATY MANUALNE

"GIMNASTYKA MÓZGU" 

TEATR

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI

POWTÓRKA Z LEKTUR

  • inne zajęcia okazjonalne:

FESTYNY PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ II OJ

TURNIEJE SPORTOWE O PUCHAR DYREKTORA II OJ

ZABAWY KARNAWAŁOWE I ANDRZEJKOWE

FESTYNY "WAKACYJNE"  NA NASZYM TERENIE

SPOTKANIA OGRODÓW JORDANOWSKICH

 

 Uwaga!

Zajęcia GDZIE MIESZKA MUZYKA nie będę się odbywały. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie II Ogrodu Jordanowskiego  jest statut opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek  oświatowo-wychowawczych oraz plany i programy wewnętrzne placówki.

Głównym celem pracy Ogrodu  jest organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zajęcia rekreacyjne i sportowe umożliwiające podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie i  rozwijanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybranej dyscypliny sportowej, a także zajęcia świetlicowe, rozwijające zdolności i zainteresowania, pogłębiające i rozszerzające wiedzę dzieci i młodzieży.

W zajęciach uczestniczą głównie dzieci i młodzież szkolna, dzieci w wieku przedszkolnym, a także rodzice wraz z małymi dziećmi