Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  II Ogród Jordanowski

II Ogród Jordanowski

Początki Ogrodu sięgają 1946 r. Informacje dotyczące jego działalności pochodzą z jednej, przetrwałej kroniki placówki z roku szkolnego 1952/53. Była to swojego rodzaju świetlica organizująca „jeden posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, koła zainteresowań: śpiewano-taneczne, żywego słowa, agrobiologiczne (hodowla królików, uprawa warzyw) oraz zabawy na wolnym powietrzu.” Wychowankowie Ogrodu przygotowywani byli do występów na zebraniach przedwyborczych w jednostkach Wojkowych, hotelach robotniczych, domach opieki nad osobami starszymi.

W latach 1986- 1996 obszar Ogrodu zajęło Warszawskie Metro, tworząc na jego terenie zaplecze biurowo-budowlane. W grudniu 1996 roku reaktywowana została działalność Ogrodu Jordanowskiego.

W latach 1999-2000 przeprowadzone zostały prace zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego.

W roku 2013 II Ogród Jordanowski został połączony z XIII Ogrodem Jordanowskim, tworząc jedną placówkę oświatowo- wychowawczą, prowadzącą działalność statutową w dwóch lokalizacjach.

Obecnie II Ogród Jordanowski (zwany potocznie JORDANKIEM) to publiczna placówka oświatowo-wychowawcza m.st. Warszawy mieszcząca się w dzielnicy Mokotów w dwóch lokalizacjach - przy ul. Odyńca 6 i ul. Bytnara „Rudego” 15A. Placówka organizuje zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, dydaktyczne, rekreacyjno-sportowe oraz kulturalne, propagując tym samym idee doktora Henryka Jordana – założyciela pierwszego ogrodu jordanowskiego w Krakowie - poprzez organizowanie w sposób czynny, urozmaicony czasu wolnego swoim wychowanków. Oferowane przez placówkę zajęcia dają możliwość nauki, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, wyrównywania zaległości szkolnych, sportu, zabawy oraz wypoczynku. Oferta zajęć Ogrodu skierowana jest do dzieci oraz młodzieży m.st. Warszawy. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

II Ogród Jordanowski to dwa budynki mieszczące się w dwóch lokalizacjach. Znajdują się tu sale dydaktyczne i sportowe- wyposażone w urządzenia typu (stoły do ping- ponga, bilard, grę w piłkarzyki)oraz dwa tereny rekreacyjno- sportowe o łącznej powierzchni 3,5 ha, wyposażone w sprzęt i urządzenia zabawowe: huśtawki, bujaki na sprężynie, zjeżdżalnie, ścianki w wspinaczkowe, sieciowe rusztowania linowe oraz urządzenia muzyczne. Na terenach znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz terenowe urządzenia sportowe: zewnętrze stoły do tenisa, szachów, gry w piłkarzyki. Nasze urządzenia posiadają odpowiednie certyfikaty. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z terenu mają wychowankowie Ogrodu - uczestnicy zajęć organizowanych przez placówkę.

Użytkowanie terenu regulują „Zasady korzystania z terenu” – Wypożyczanie sprzętu sportowego jest bezpłatne i odbywa się w budynku placówki za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości.