Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  Misja

Misja

Misją ll Ogrodu Jordanowskiego jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju wychowanka, rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień, do nauki asertywności i kreatywności, jak również pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, odwagi do pokonywania trudności.

Misją Dyrektora Ogrodu jest tworzenie miejsca nauki, zabawy, sportu i wypoczynku łącząc rodziców, wychowawców i wychowanków i użytkowników terenu. Miejsca mówiącego „Nie ” i walczącego z chuligaństwem, wandalizmem, agresją i dyskryminacją. Miejsca promującego zdrowy styl życia. Miejsca atrakcyjnego, chętnie odwiedzanego o rozpoznawalnego.

„Naszą marką jest ilość osób korzystających z naszej oferty!”