Na zdjęciu widoczny jest żółty budynek placówki II Ogrodu Jordanowskiego na ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczna jest również zielona tablica informacyjna w kształcie sowy z aktualnymi powiadomieniami.
Strona główna  /  O nas  /  Historia

Historia

Początki Ogrodu sięgają 1946 r. Informacje dotyczące jego działalności pochodzą z jednej, przetrwałej kroniki placówki z roku szkolnego 1952/53. Była to swojego rodzaju świetlica organizująca „jeden posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, koła zainteresowań: śpiewano-taneczne, żywego słowa, agrobiologiczne (hodowla królików, uprawa warzyw) oraz zabawy na wolnym powietrzu.” Wychowankowie Ogrodu przygotowywani byli do występów na zebraniach przedwyborczych w jednostkach Wojkowych, hotelach robotniczych, domach opieki nad osobami starszymi.

W latach 1986- 1996 obszar Ogrodu zajęło Warszawskie Metro, tworząc na jego terenie zaplecze biurowo-budowlane. W grudniu 1996 roku reaktywowana została działalność Ogrodu Jordanowskiego.

W latach 1999-2000 przeprowadzone zostały prace zagospodarowania terenu rekreacyjno- sportowego.

W roku 2013 II Ogród Jordanowski został połączony z XIII Ogrodem Jordanowskim, tworząc jedną placówkę oświatowo- wychowawczą, prowadzącą działalność statutową w dwóch lokalizacjach.