Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor - Małgorzata Burdziłowska

Wykształcenie: 

  • Tytuł magistra pedagogiki - Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny)
  • Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
  • Kurs Kwalifikacyjny w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach na kierunku:  Zarządzanie w Oświacie.