Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  Cele i zadania

Cele i zadania

Ogród Jordanowski jest publiczną placówką oświatowo- wychowawczą. Organem prowadzącym Ogród jest Miasto Stołeczne Warszawa, nadzorującym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Głównym celem działalności placówki jest wszechstronny rozwój wychowanków, rozwijanie ich zainteresowań oraz uzdolnień, pomoc w zdobywaniu umiejętności oraz animacja czasu wolnego.

Mokotowski Jordanek prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, edukacyjną, informacyjną, profilaktyczną w celu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, agresji, wandalizmom, wulgaryzmom słownych, nietolerancji.

Placówka umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej oraz rozwój i kształtowanie nawyku zdrowego i czynnego wypoczynku.

Jest organizatorem wielu przedstawień, konkursów, festynów, pikników, zawodów sportowych, letniego i zimowego wypoczynku.

Ogród Jordanowski uczy, wychowuje, bawi.