Z lewej strony widzimy zielono-szary budynek placówki przy ul. Odyńca 6. Widoczna jest też rampa i boiska do koszykówki. Po prawej stronie zdjęcia widzimy żółty budynek placówki przy ul. J. Bytnara "Rudego" 15a. Widoczne są też dwie zielone tabl
Strona główna  /  O nas  /  Kadra pedagogiczna  /  Zofia Nowak

Zofia Nowak

Zofia Nowak-magister, absolwentka UW Wydział Pedagogiczny.

Ukończone Studia podyplomowe: " Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się", "Sztuka( Plastyka i Muzyka) w szkole Podstawowej i Gimnazjum" na UW,
Pedagogika Opiekuńczo -Wychowawcza i Praca Socjalna w Instytucie Badań Pedagogicznych,
Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Oligofrenopedagogiki uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo.
 
Zajęcia, które w II Ogrodzie Jordanowskim prowadzi Pani Zosia: Plastyka