Na zdjęciu widoczny jest żółty budynek placówki II Ogrodu Jordanowskiego na ul. J. Bytnara Rudego 15a
Strona główna  /  O nas  /  Kadra pedagogiczna  /  Zofia Nowak

Zofia Nowak

Zofia Nowak - magister, absolwentka UW Wydział Pedagogiczny.

Ukończone Studia podyplomowe:" Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się", "Sztuka( Plastyka i Muzyka) w szkole Podstawowej i Gimnazjum" na UW,
Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza i Praca Socjalna w Instytucie Badań Pedagogicznych,
Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Oligofrenopedagogiki uprawniający do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo.